Nieuws

 

 

Algemeen
13-02-2020 Productenlijst, versie november 2019
02-05-2019 Productenlijst en Beveiligingsrichtlijn april 2019
15-01-2019 Productenlijst, versie december 2018
06-09-2018 Integere slotenmakers: ze bestáán!

https://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/nieuws/detail/article/integere-slotenmakers-ze-bestaan/

28-02-2018 26 februari geslaagde informatiebijeenkomst 'Website en Social Media'
15-06-2017 Het CCV zet samenwerking met branches Vertaz en VHS voort

 

12-05-2017 Beveiliging van schuren en bergingen vaak slecht

Vier op de tien Nederlanders vinden hun (vrijstaande) berging of schuur slecht beveiligd.

23-01-2017 CB&V uitvoeringinstantie PKVW 3.0
09-01-2017 Verbond van Verzekeraars: PKVW vermindert kans op woninginbraak

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) van het CCV verkleint de kans op een woninginbraak. Dit blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken van het Verbond van Verzekeraars.

 

28-11-2016 Utrecht: 6500st PKVW certificaat wordt uitgereikt

In goede samenwerking hebben de Utrechtse woningcorporaties en de gemeente zich afgelopen jaren ingespannen om huurwoningen veiliger te maken.

25-11-2016 Nieuwe PKVW Productenlijst (nov 2016)

Nieuwe PKVW Productenlijst gepubliceerd. Versie november 2016.

15-04-2016 Nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn | Productenlijst | Infosheet (apr 2016)

Nieuwe PKVW Productenlijst en PKVW Beveiligingsrichtlijn gepubliceerd. Versie april 2016.

08-04-2016 CB&V: aangepaste uren telefonische bereikbaarheid

Vanaf 8 april 2016 zijn de openingstijden aangepast.

09-03-2016 Misbruik logo NBR en PKVW door bedrijf Sloten Nooddienst Ambulance

Logo misbruik voor zowel PKVW als NBR.

05-02-2016 Cilindertrekbeveiliging in Bouwbesluit

Met de vermelding in het Bouwbesluit moeten nu alle nieuw te bouwen woningen, waarvan de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2016 wordt aangevraagd, een voorziening tegen cilindertrekken hebben.

14-12-2015 Dievengilde in Zeeland gebruikt takjes

De politie in Zeeland vindt takjes bij woninginbraken.

07-12-2015 Nieuwe versie Productenlijst PKVW (versie nov 2015)

Het CCV heeft een bijgewerkte versie van de Productenlijst PKVW gepubliceerd.

22-09-2015 90 woningen wijk Twuyverhoek krijgen PKVW certificaat

In de wijk Twuyverhoek in Sint Pancras krijgen 90 woningen het PKVW certificaat.

11-08-2015 Minder woninginbraken in zomer door campagne

De campagne om vakantiegangers te waarschuwen voor woninginbraken lijkt effect te hebben.

10-08-2015 Wijzigingsblad PKVW Handboek Nieuwbouw 2015

Correcties en verduidelijking PKVW Handboek Nieuwbouw 2015.

10-08-2015 Wijzigingsblad PKVW Handboek Bestaande Bouw 2015

Correcties en verduidelijking PKVW Handoek Bestaande Bouw 2015.

26-05-2015 Gratis woningscan - maand van het spannende boek

Als u lid van de bibliotheek wordt tijdens 'Juni – Maand van het Spannende Boek' heeft de bibliotheek een perfect bij het thema politie passend cadeau; nieuwe leden ontvangen een gratis huisveiligheidscheck

12-05-2015 Nieuwe PKVW Productenlijst en PKVW Beveiligingsrichtlijn

Nieuwe PKVW Productenlijst en PKVW Beveiligingsrichtlijn gepubliceerd. Versie april 2015.

27-03-2015 Wijk Blekkerhoek (bestaande bouw) door CB&V gecertificeerd

De wijk Blekkerhoek in Raalte ontvangt het certificaat Veilige Wijk PKVW bestaande bouw.

24-03-2015 Woninginbraken en overvallen in nieuw TV programma

Misdaad in en rondom de woning in het nieuwe TV programma 'De Nationale Misdaadmeter'.

23-03-2015 Hotelketen past de NBR toe

Een grote Nederlandse hotelketen heeft de NBR regeling toegepast.

23-12-2014 Politie waarschuwt voor inbraak tijdens Kerstdagen

De kans op woninginbraak tijdens de Kerstdagen is groter dan in de donkere dagen ervoor.

14-12-2014 Handboek PKVW Nieuwbouw versie 2015

Nieuwe versie (2015) Handboek PKVW Nieuwbouw.

02-12-2014 Handboek PKVW Bestaande Bouw versie 2015

Nieuwe versie (2015) Handboek PKVW Bestaande Bouw.

24-11-2014 Campagne - 'Maak het ze niet te makkelijk'

De overheidscampagne 'Maak het ze niet te makkelijk' is gericht op het voorkomen van woninginbraken en maakt met aansprekelijke items duidelijk wat de bewoners zelf kunnen doen.

07-11-2014 Cilindertrekken - voorlichtingsblad CCV

Om bewoners te informeren over de inmiddels veel toegepaste inbraakmethode van cilindertrekken is door het CCV een handig voorlichtingsblad ontwikkeld.

28-10-2014 Elastiekjes, takjes; is de bewoner thuis?

Inbrekers plaatsen elastiekjes aan ramen en deuren.

17-10-2014 NBR bijeenkomsten groot succes! Deelnemers zeer tevreden.

CB&V organiseert in de maand oktober een aantal bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn en worden georganiseerd voor de reeds (bij CB&V) NBR erkende bedrijven. Uitleg van de regeling en beveiligingsrichtlijn en de mogelijkheden voor de toepassing ervan komen aan bod.

22-08-2014 Buurtauto's 'Stop Woninginbraken' in Zandvoort

Vanaf 18 augustus, rijden er herkenbare Buurtauto’s Stop Woninginbraken met daarin preventieteams door meerdere wijken van Zandvoort.

12-08-2014 Toename woningovervallen in Zuidoost Brabant

Het aantal overvallen op woningen in de regio neemt sterk toe. In de eerste zeven maanden van dit jaar werden er 2,7 per maand gepleegd, tegen 2,25 per maand in 2013. Dit blijkt uit cijfers van de politie. Tegenover die toename staat een daling met 5 procent in 2013 van het aantal inbraken.

21-03-2014 Aantal inbraken Amsterdam neemt af

Aantal inbraken in Amsterdamse wijken neemt af door het woninginbraakoffensief.Door de gezamenlijke aanpak is met een ‘Donkere Dagen Offensief’ het aantal inbraken sterk afgenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

20-03-2014 Besluiten PKVW april 2014

De CCV Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW heeft een aantal besluiten genomen die van kracht zijn per 01-04-2014.

19-03-2014 Veiligheidsmonitor 2013

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de 'Veiligheidsmonitor 2013' gepubliceerd.

16-03-2014 Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst PKVW herzien (feb 2014)

De nieuwe PKVW Beveiligingsrichtlijn en PKVW Productenlijst versie februari 2014 zijn gereed.

16-03-2014 NBR Regeling en NBR Richtlijn herzien

De nieuwe versie (01-2014) is met terugwerkende kracht van toepassing verklaard per 01-01-2014.

03-03-2014 Inbraken per gebied beter inzichtelijk

Op de de website http://www.politie.nl/misdaad-in-kaart/ is het eenvoudig om voor een opgegeven postcode na te gaan of er in de nabijheid inbraken of pogingen tot inbraak hebben plaatsgevonden.

21-02-2014 Is de bewoner thuis?

Inbrekers hebben een nieuw middel om te zien of in een huis de bewoners thuis zijn: propjes papier tussen de deur en het kozijn. De politie waarschuwt de komende vakantieperiode, wanneer veel mensen op de lange latten staan, voor een inbraakpiek.

31-01-2014 Sneller informatie na woninginbraak

Sinds 1 januari 2013 worden aangevers van woninginbraak binnen twee weken telefonisch geïnformeerd over de stand van zaken rond hun aangifte. Inmiddels krijgt 97% van de aangevers van woninginbraken deze terugkoppeling op tijd.

28-11-2013 Laat de inbreker in de kou staan - najaarscampagne

De campagne 'Laat de inbreker in de kou staan' wordt in het najaar 2013 door het CCV gebruikt om bewoners bewust te maken van hun eigen rol om woninginbraak te voorkomen. De campgane is gericht op gemeenten, woningcorporaties en PKVW bedrijven.

22-11-2013 1,5 miljoen beschikbaar voor extra maatrgelen tegen inbraken

Tijdens deze donkere dagen periode worden er extra maatregelen genomen om inbraken tegen te gaan. De meeste inbraken worden in deze periode van het jaar (vanaf november t/m februari) gepleegd. Alles bij elkaar wordt 1,5 miljoen euro uitgetrokken voor dit donkere dagen offensief.

15-11-2013 Bijgewerkte Productenlijst versie september 2013

Het CCV heeft de bijgewerkte versie van de versie september 2013 gepubliceerd. Hierin zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. De nieuwe versie wordt aangeduid met 'September 2013 (2)'.

15-10-2013 Kozijn op slot - Opmerkelijk beveiligingsproduct als winnaar

Het product 'Kozijn op slot' is door de vakjury van Wonen 2013 Interpolis tot winnaar uitgeroepen. Een eenvoudig, goedkoep en doeltreffend product om o.a. naar buitendraaiende ramen te beveiligen...

23-09-2013 Nieuwe versie Productenlijst PKVW bestaande bouw

Het CCV heeft onlangs een nieuwe versie van de Productenlijst PKVW bestaande bouw gepubliceerd.

20-09-2013 Aanpassing opklimhoogte naar gelerij eerste verdieping

Besluittekst:
Naar aanleiding van agendastuk 14062013/10: Voorstel om de opklimhoogte van 3,5 meter naar een galerij op de 1e etage van een woongebouw, zoals gesteld in de eis G1 van het Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw, naar beneden bij te stellen, heeft, na aanvullend onderzoek, de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig Wonen het volgende besloten.

07-08-2013 Toepassing Draadglas in PKVW Bestaande Bouw.

Besluittekst:
Naar aanleiding van het agendastuk 14062013/05 e.v. betreffende het voorstel ombinnen het kader van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw het gebruik van draadglas toe te staan en het daaraan gerelateerde onderzoek van hetKenniscentrum Glas, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbeheer Politiekeurmerk Veilig in haar vergadering van 14 juni 2013 het volgende besloten.

01-08-2013 Miljoen subsidie voor overvalslachtoffers

In het kader van de ‘Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen’, kortweg de Subsidieregeling overval, heeft het Schadefonds de afgelopen jaren ruim een miljoen euro subsidie uitgekeerd aan slachtoffers van overvallen.

13-06-2013 Opstelten bekijkt lager btw-tarief inbraakpreventie

Minister Ivo Opstelten (Justitie) gaat bekijken of hang- en sluitwerk tegen inbraak onder het lage btw-tarief kan vallen.

10-06-2013 Verwerking gereedmeldingen

Om met name de portokosten te beperken worden de gereedmeldingen van woningen en andere objecten eens per week door CB&V verwerkt.

22-05-2013 Kantoren in Nederland onvoldoende beveiligd

Uit een enquete van het blad De Ondernemer blijkt dat driekwart van de ondernemers van mening is dat de kantoorlocatie onvoldoende is beveiligd.

03-05-2013 Ook inbraken in het noorden

Ook in de noordelijke provincies heeft men te maken met inbraken.

26-04-2013 CB&V Veiligheidsscan

Een nieuwe service van CB&V. Bedrijven kunnen door CB&V een veiligheidsscan laten uitvoeren.

25-04-2013 4 keer ingebroken in 1 nacht

Woninginbraak blijft een nijpend probleem in Malden.

24-04-2013 Maken sociale projecten de buurt veiliger?

De toepassing van het PKVW en het effect op de veiligheid van de buurt heeft zich bewezen - Sociale projecten als straatcoaches en buurtbarbecues hebben overlast en criminaliteit in achterstandswijken niet of nauwelijks verminderd.

24-04-2013 Digitale deurspion

Hoewel het totale aantal woningovervallen daalt met 6%, stijgt het aantal overvallen op senioren.

18-04-2013 Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst

Per februari 2013 is de nieuwe Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst PKVW Bestaande Bouw beschikbaar.

18-04-2013 Minister wil 30 procent minder inbraken in 2017

Het aantal woninginbraken mag in 2017 nog maar 65.000 bedragen, 30 procent minder dan nu.

18-04-2013 Verlaagd BTW tarief van 6%

De btw gaat van 21% naar 6% op de arbeidskosten van verbouwingswerkzaamheden aan een woning

19-03-2012 Nieuwsbrief maart 2012

Nieuwsbrief met de belangrijkste wijzigingen in het Handboek PKVW Bestaande Bouw augustus 2011 en de Productenlijst PKVW Bestaande Bouw januari 2012 op een rij.

21-04-2011 Aanpassing aantal opgeleverde PKVW-woningen per PKVW-erkend bedrijf

Onlangs is door het CCV besloten om het aantal van drie woningen naar beneden bij te stellen, vanwege het teruglopen van de opdrachten in een aantal regio’s van het land

21-01-2011 Bereikbaarheidsnorm PKVW Bestaande Bouw gewijzigd

De bereikbaarheidsnorm voor PKVW in de bestaande bouw is per 21 januari 2011 gewijzigd en per direct van toepassing.

12-10-2010 CB&V tekent inspectielicentie met CCV
CB&V tekent inspectielicentie met CCV

Vandaag 12 oktober 2010 ondertekenen CB&V en CCV de definitieve licentieovereenkomst voor het inspectieschema Politie Keurmerk Veilig Wonen®

01-10-2010 Wijzigingsblad A3, BORG 2005-2

Het CCV publiceert vandaag het wijzigingsblad A3 op de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 Versie 2.

01-10-2010 Verbeterde Borg Regeling gepubliceerd

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) publiceert per 1 oktober 2010 de verbeterde BORG-regeling. Deze gaat in per 1-1-2011. Een overgangstermijn in niet nodig omdat de certificatiecriteria en procedure niet wijzigen.

28-07-2010 Accreditatie door RvA

Op 28-7-2010 is CB&V door de Raad voor Accreditatie als type- A inspectieinstelling geaccrediteerd op basis van de ISO/IEC 17020.

Stichting CB&V

Bezoekadres:
Nieuwe Kanaal 9c, Wageningen

Postadres:
Postbus 324
6700 AH Wageningen
K.v.K. nr: 09145828

Telefoon: 0317 - 465 565
Fax: 0317 - 452 131
E-mail: info@cbenv.nl

Openingstijden:
09.00 - 16.00 uur (ma t/m vr)

Ontwerp en realisatie Inperon