CB&V in gesprek met gemeenten

 

CB&V werkt samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) aan een veilig en leefbaar Nederland onder het motto: veiligheid maken we samen. CB&V richt zich als uitvoeringsinstantie van het CCV vooral op de mogelijkheden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Het aantal woninginbraken laat de laatste jaren een dalende trend zien. Goed nieuws, maar nog altijd gaat het om veel inbraken die een heftige impact op de bewoners kunnen hebben.

In veel gemeenten staat woninginbraak echter nog op nummer 1 van het AD misdaadoverzicht.  (www.ad.nl/misdaadmeter)

De daling van het aantal woninginbraken is voor een groot deel toe te schrijven aan preventie. Gemeentes kunnen met goede voorlichting over preventie, veel ellende voorkomen.

CB&V gaat graag met gemeenten in gesprek over het onderwerp woninginbraak en preventie.

 

 

Stichting CB&V

Bezoekadres:
Nieuwe Kanaal 9c, Wageningen

Postadres:
Postbus 324
6700 AH Wageningen
K.v.K. nr: 09145828

Telefoon: 0317 - 465 565
Fax: 0317 - 452 131
E-mail: info@cbenv.nl

Openingstijden:
09.00 - 16.00 uur (ma t/m vr)

Ontwerp en realisatie Inperon