Bestaande bouw

U heeft een woning die ouder is dan 2 jaar na oplevering. Men spreekt binnen Politiekeurmerk Veilig Wonen® dan over Bestaande Bouw.

Uw mogelijkheden met het keurmerk:

Het preventieadvies:
U kunt een preventieadvies aanvragen bij een PKVW bedrijf. Een deskundige medewerker van het bedrijf komt u thuis informeren over de inbraakveiligheid van uw woning. Kijk hier voor een overzicht van de door CB&V PKVW bedrijven. Voor dit advies mogen kosten in rekening worden gebracht. Bespreek dit vooraf met het PKVW bedrijf.

Offerte:
Het PKVW beveiligingsbedrijf maakt een offerte aan de hand van een inventarisatie of PKVW preventieadvies. Het bedrijf dient maatregelen die extra worden gedaan of afwijkend van de basisbeveiliging worden geadviseerd, duidelijk te noteren.

Montage:
Na montage van gecertificeerde beveiligingsproducten (opplussen), meldt het PKVW bedrijf uw woning gereed bij CB&V voor een certificaat. Het certificaat zal door CB&V aan het beveiligingsbedrijf verzonden worden.

Steekproef en certificaat:
Het is mogelijk dat i.v.m. kwaliteitscontrole uw woning voor een steekproef wordt geselecteerd. In een dergelijk geval zal u worden gevraagd om uw medewerking te verlenen bij een controle. Een inspecteur van CB&V Inspectie & Certificatie zal dan uw woning controleren op een correcte beveiliging. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Wanneer de woning correct is beveiligd ontvangt korte tijd later het certificaat Veilige Woning.

Doe-het-zelvers:
Indien u, eventueel na een PKVW preventieadvies, zelf verbetering(en) aanbrengt aan de woning, mag een PKVW-bedrijf de woning voor u controleren en bij CB&V gereedmelden. Voor deze dienst mag het bedrijf kosten in rekening brengen. Laat u hier vooraf goed over informeren.

Vervolgens is de werkwijze gelijk aan de afhandeling van de inspectie en afgifte van het certificaat bij montage door een PKVW bedrijf.

De mogelijkheid bestaat dat de controle door het bedrijf een negatief resultaat heeft. Indien u op dat moment toch het certificaat Veilige Woning wilt hebben dan zal, nadat de "fouten" hersteld zijn, een herkeuring moeten plaatsvinden. Ook deze kosten kunnen door het bedrijf aan u worden doorberekend.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het Politiekeurmerk Veilig Wonen dan kunt u ook kijken op de website www.politiekeurmerk.nl

Stichting CB&V

Bezoekadres:
Nieuwe Kanaal 9c, Wageningen

Postadres:
Postbus 324
6700 AH Wageningen
K.v.K. nr: 09145828

Telefoon: 0317 - 465 565
Fax: 0317 - 452 131
E-mail: info@cbenv.nl

Openingstijden:
09.00 - 16.00 uur (ma t/m vr)

Ontwerp en realisatie Inperon