Bestaande bouw

U heeft een woning die ouder is dan 2 jaar na oplevering. Men spreekt binnen Politiekeurmerk Veilig Wonen® dan over Bestaande Bouw.

Uw mogelijkheden met het keurmerk:

Het preventieadvies:
U kunt een preventieadvies aanvragen bij een PKVW-bedrijf. Een deskundige medewerker van het bedrijf komt u thuis informeren over de inbraakveiligheid van uw woning. Kijk hier voor een overzicht van de bij CB&V aangesloten PKVW-bedrijven. Voor dit advies mogen kosten in rekening worden gebracht. Bespreek dit vooraf met het PKVW-bedrijf.

Offerte:
Het PKVW-beveiligingsbedrijf maakt een offerte aan de hand van een inventarisatie of PKVW-beveiligingsadvies. Het bedrijf dient maatregelen die extra worden gedaan of afwijkend van de basisbeveiliging worden geadviseerd, duidelijk te noteren.

Montage:
Na montage van gecertificeerde beveiligingsproducten (opplussen), meldt het PKVW-bedrijf uw woning gereed bij CB&V voor een certificaat. Het certificaat zal door CB&V aan het beveiligingsbedrijf verzonden worden.

Steekproef en certificaat:
Het is mogelijk dat i.v.m. kwaliteitscontrole uw woning voor een steekproef wordt geselecteerd. In een dergelijk geval zal u worden gevraagd om uw medewerking te verlenen aan een controle. Een inspecteur van CB&V Inspectie & Certificatie zal dan uw woning controleren op een correcte beveiliging. Hieraan zijn voor u geen extra kosten verbonden.

Wanneer de woning correct is beveiligd, ontvangt u korte tijd later het certificaat Veilige Woning.

Doe-het-zelvers:
Indien u, eventueel na een PKVW-beveiligingsadvies, zelf verbetering(en) aanbrengt aan de woning, mag een PKVW-bedrijf de woning voor u controleren en bij CB&V gereedmelden. Voor deze dienst mag het bedrijf kosten in rekening brengen. Laat u hier vooraf goed over informeren.

Vervolgens is de werkwijze gelijk aan de afhandeling van de inspectie en afgifte van het certificaat bij montage door een PKVW-bedrijf.

De mogelijkheid bestaat dat de controle door het bedrijf een negatief resultaat heeft. Indien u op dat moment toch het certificaat Veilige Woning wilt hebben dan zal, nadat de "fouten" hersteld zijn, een herkeuring moeten plaatsvinden. Ook deze kosten kunnen door het bedrijf aan u worden doorberekend.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben over het Politiekeurmerk Veilig Wonen dan kunt u ook kijken op de website www.politiekeurmerk.nl

Stichting CB&V

Bezoekadres:
Nieuwe Kanaal 9c, Wageningen

Postadres:
Postbus 324
6700 AH Wageningen
K.v.K. nr: 09145828

Telefoon: 0317 - 465 565
Fax: 0317 - 452 131
E-mail: info@cbenv.nl

Openingstijden:
09.00 - 16.00 uur (ma t/m vr)

Ontwerp en realisatie Inperon