Links

 

Uw website ook in dit overzicht ? Neem dan contact op met CB&V. 
CB&V is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de genoemde websites.

 

Overheid

Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid (CCV)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De landelijke website van Nederlandse politie

Kwaliteitsverklaringen en keurmerken

Politie Keurmerk Veilig Wonen® (PKVW)
KOMO
GIW-Waarborgcertificaat
Keurmerk klantgericht bouwen
Het Keurmerkinstituut
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)
Opleveringskeuring Vereniging Eigen Huis
KWH-huurlabel

Zelf (ver)bouwen

De CB&V PKVW bedrijven
Bond van Nederlandse Architecten (BNA)
Overzicht van aannemers in Nederland
Vereniging Eigen Huis (VEH)
De Consumentenbond

Regelgeving

Het Bouwbesluit
NEN en normalisatie
Ministerie van VROM > Bouwregelgeving

Brancheverenigingen

Vereniging van Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS)
Agenten en Importeurs van Hang & Sluitwerk (AIHS)
Branche-organisatie Technische Handel (VERTAZ)
Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB)
Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG)
Nederlandse Bond Van Timmerfabrikanten (NBVT)

Certificatie-instellingen van producten m.b.t. beveiliging & veiligheid

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)
Stichting Keuringsbureau Hout (SKH)

Kennis- en onderzoeksinstituten

Stichting Houtresearch (SHR)
SEV
TNO

Vakbladen en tijdschriften

Security Management
Beveiliging
Cobouw, dagblad voor de bouw

 

Stichting CB&V

Bezoekadres:
Nieuwe Kanaal 9c, Wageningen

Postadres:
Postbus 324
6700 AH Wageningen
K.v.K. nr: 09145828

Telefoon: 0317 - 465 565
Fax: 0317 - 452 131
E-mail: info@cbenv.nl

Openingstijden:
09.00 - 16.00 uur (ma t/m vr)

Ontwerp en realisatie Inperon